Blog  Facebook  Twitter


Vào trang Alz 中文 Chinese 日本語 Japanese 한국어 Korean Tiếng Việt Vietnamese Giới thiệu Liên lạc Quyên góp
Thông tin và nguồn tham khảo về bệnh Alzheimer's
Đường dây trợ giúp 24/7
800.272.3900
Chia sẻ | In
Cỡ chữ Small text Medium text Large text
10 dấu hiệu cảnh báo
Tại sao phải kiểm tra
Hành vi
Tìm chi nhánh
Find your chapter
Tìm theo tiểu bang

Tại sao phải kiểm tra

Nếu bạn nhận thấy bạn hoặc người mà bạn quen biết biểu hiện bất kì dấu hiệu nào trong 10 dấu hiệu cảnh báo của bệnh Alzheimer’s, đừng bỏ qua. Hãy sắp xếp cuộc hẹn với bác sĩ.

Với kết quả chẩn đoán sớm về bệnh Alzheimer’s, người bệnh có thể:

Hưởng lợi từ các phương pháp điều trị sẵn có – Các phương pháp điều trị bệnh Alzheimer’s có thể làm giảm các triệu chứng, giúp người bệnh duy trì năng lực lâu hơn. Người bệnh cũng có thể có nhiều cơ hội tham gia các đợt thử nghiệm thuốc lâm sàng nhằm nghiên cứu sâu hơn và cung cấp sự hiểu biết tốt hơn về căn bệnh này.
Tìm hiểu thêm về cách điều trị.
Tìm hiểu thêm về các thử nghiệm lâm sàng.


Có nhiều thời gian hơn để lên kế hoạch cho tương lai – Sự chẩn đoán sớm bệnh Alzheimer’s cho phép gia đình bàn bạc và lên kế hoạch cho việc chăm sóc; vận chuyển; lựa chọn cách sống; bàn về vấn đề tài chính và pháp lý; cân bằng giữa công việc và nghĩa vụ chăm sóc người bệnh.


Nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ hiệu quả – Các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ sẵn có sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho người bệnh Alzheimer’s và gia đình của họ có được cuộc sống tốt nhất có thể.
Tìm kiếm dịch vụ từ Hiệp hội Alzheimer’s ở địa phương bạn.


Tiếp theo: Hành vi

Alzheimer's Association National Office 225 N. Michigan Ave., Fl. 17, Chicago, IL 60601
Hiệp hội Alzheimer’s là tổ chức bất vụ lợi 501(c)(3)

© 2021 Alzheimer's Association. Bảo lưu mọi bản quyền