The Longest Day 2018
Home | News | Events | Press | Contact  

About UseNewsletterMessage BoardsAction CenterAdvocateWalk to End Alzheimer’sShopDonate

Find your chapter:

search by state

In My Community
Vietnamese - Tiếng Việt
Text Size controlsNormal font sizeMedium font sizeLarge font size

Nâng cao nhận thức về bệnh alzheiemrs cho người Á Đông

Mặc dù một số giá trị và niềm tin về nền văn hóa được các nước châu Á chia sẻ cùng nhau, chúng tôi nhận ra rằng mỗi dân tộc đều có một biểu tượng riêng, tạo cho cộng đồng chúng ta thành một toàn thể đa dạng hơn nhưng nhu cầu của những người bị bệnh Alzheimer và liên quan đến bệnh mất trí (dementias) vẫn luôn được chia sẻ chung.


Hãy đọc để nhận biết 10 dấu hiệu cảnh báo về bệnh alzheimer và lý do tại sao phát hiện những triệu chứng sớm lại rất quan trọng.


Châu Á và Thái Bình Dương (API) có nguồn gốc từ hơn 50 quốc gia và có hơn 100 phương ngữ và ngôn ngữ khác nhau. Chúng tôi cung cấp 24/7 thông dịch cho hơn 170 ngôn ngữ bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam.

Tìm hiểu thêm về những lời chỉ dẫn và xác định thông tin bằng cách sử dụng các trang web quốc gia của chúng tôi:

- Chinese - 中文
- Japanese - 日本語
- Korean -  한국어
- Vietnamese - Tiếng Việt


Thăm dò não tương tác

Tìm hiểu chức năng của não và cách thức bệnh Alzheimer’s tác động đến não.

 


Để biết thêm thông tin hãy gởi tin nhắn cho chuyên viên
Châu Á Outreach Trí Nguyễn,
hoặc gọi điện thoại của chúng tôi 24/7 Helpline tại 800.272.3900 

Alzheimer's Association

Our vision: A world without Alzheimer's disease®.
Formed in 1980, the Alzheimer's Association is the world's leading voluntary health organization in Alzheimer's care, support and research.