Blog  Facebook  Twitter


Vào trang Alz 中文 Chinese 日本語 Japanese 한국어 Korean Tiếng Việt Vietnamese Giới thiệu Liên lạc Quyên góp
Thông tin và nguồn tham khảo về bệnh Alzheimer's
Đường dây trợ giúp 24/7
800.272.3900
Chia sẻ | In
Cỡ chữ Small text Medium text Large text

Liên lạc

Đường dây trợ giúp 24/7

Hãy gọi cho chúng tôi vào bất kỳ lúc nào để được cung cấp những hướng dẫn riêng tư, miễn phí và thông tin đáng tin cậy. Chúng tôi có thể trợ giúp bạn bằng ngôn ngữ mà bạn sử dụng. Các dịch vụ của chúng tôi đã được dịch ra hơn 140 ngôn ngữ và phương ngữ.


điện thoại: 1.800.272.3900
tdd: 1.866.403.3073
email: info@alz.org


National Office
225 N. Michigan Ave., Fl. 17
Chicago, IL 60601-7633
điện thoại: 312.335.8700
tdd: 312.335.5886
fax: 1.866.699.1246

Alzheimer's Association National Office 225 N. Michigan Ave., Fl. 17, Chicago, IL 60601
Hiệp hội Alzheimer’s là tổ chức bất vụ lợi 501(c)(3)

© 2024 Alzheimer's Association. Bảo lưu mọi bản quyền