Blog  Facebook  Twitter


Vào trang Alz 中文 Chinese 日本語 Japanese 한국어 Korean Tiếng Việt Vietnamese Giới thiệu Liên lạc Quyên góp
Thông tin và nguồn tham khảo về bệnh Alzheimer's
Đường dây trợ giúp 24/7
800.272.3900
Chia sẻ | In
Cỡ chữ Small text Medium text Large text
Bảng thông báo
Ấn bản và liên kết
Bản tin điện tử
Các chi nhánh địa phương
Tìm chi nhánh
Find your chapter
Tìm theo tiểu bang

Bảng thông báo

Xin chào!


Bảng thông báo Hiệp hội Alzheimer’s và phòng trò chuyện (chat room) là diễn đàn giao tiếp trực tuyến của bạn. Hãy chia sẻ các suy nghĩ, kinh nghiệm, thắc mắc với những người cùng cảnh và kết bạn mới. Hãy gia nhập cộng đồng của chúng tôi. Đăng ký bảng tin và phòng chat bằng tiếng Anh.

ĐĂNG NHẬP

Người dùng đã đăng ký, đăng nhập để truy cập toàn bộ cộng đồng trực tuyến của chúng tôi.

DUYỆT TÌM

Các trình duyệt được giới hạn ở truy cập chỉ đọc đối với các.

ĐĂNG KÝ

Người dùng mới phải đăng ký để truy cập toàn bộ cộng đồng trực tuyến của chúng tôi.


Tiếp theo: Ấn bản và liên kết

Alzheimer's Association National Office 225 N. Michigan Ave., Fl. 17, Chicago, IL 60601
Hiệp hội Alzheimer’s là tổ chức bất vụ lợi 501(c)(3)

© 2024 Alzheimer's Association. Bảo lưu mọi bản quyền