Alzheimer's Association DRUKUJZAMKNIJ

Podróż Wgłąb Mózgu

Budowa i Funkcje Mózgu
1 2 3 4 5 6 7

Choroba Alzheimera a Mózg
8 9 10 11 12 13 14 15 16

Linki
Materiały
źródłowe

7. Kodyfikowanie impulsów

100 miliardów komórek nerwowych... 100 bilionów synaps... dziesiątki neuroprzekaźników... ogólnie mówiąc - podstawowy surowiec mózgu. Z upływem czasu, w oparciu o odczuwane doznania, nasze ciało tworzy modele typu oraz mocy przekazywanych impulsów. Według tych modeli funkcjonowania nasz mózg koduje na poziomie komórkowym nasze myśli, wspomnienia, zdolności, a także poczucie własnej wartości.

Na przedstawionym obok obrazie mózgu, wykonanym metodą pozytronowej tomografii emisyjnej, widoczne są typowe modele aktywności mózgowych powiązanych z:

Najwyższa odnotowana aktywność zaznaczona jest na czerwono i zmniejsza się przechodząc przez kolejne kolory tęczy, od żółtego do niebiesko-fioletowego.

Niektóre modele aktywności z czasem ulegają zmianom, zależnie od zawiązywania nowych znajomości, zdobywanych doświadczeń lub nabywanych umiejętności. Modele te zmieniają się również w chwili, gdy choroba Alzheimera lub podobne do niej zaburzenia pracy układu nerwowego, niszczą neurony lub połączenia nerwowe pomiędzy komórkami.

© 2024 Alzheimer's Association. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.alz.org   |   800.272.3900
W celu uzyskania pozwolenia na powielanie zawartości w środkach masowego przekazu, prosimy o kontakt na adres media@alz.org. W innych przypadkach prosimy o kontakt na adres brandhelp@alz.org.

Alzheimer's Association