Alzheimer's Association DRUKUJZAMKNIJ

Podróż Wgłąb Mózgu

Budowa i Funkcje Mózgu
1 2 3 4 5 6 7

Choroba Alzheimera a Mózg
8 9 10 11 12 13 14 15 16

Linki
Materiały
źródłowe

12. Więcej o zwyrodnieniach włókienkowych

Tangle detail (under electron micrograph)

Zwyrodnienia niszczą niezbędny dla organizmu system międzykomórkowego transportu substancji, na który składają się białka. Na niniejszej fotografii przedstawiono komórkę, zawierającą zdrowe obszary oraz powstałe zwyrodnienia włókienkowe (zdjęcie wykonane przy pomocy mikroskopu elektronowego).

W zdrowych obszarach:

  • System transportu substancji składa się z regularnie położonych równoległych włókien, przypominających tory kolejowe. Cząsteczki składników odżywczych, fragmenty komórek lub inne istotne substancje transportowane są wzdłuż tego "toru".

  • Zaś inny rodzaj białka występującego w komórkach nerwowych, tau, zapewnia, że "tory" są proste.

W obszarach z obecnością zwyrodnień:

  • Tau zwija się w kłębki, powodując zwyrodnienia.

  • "Tory" nie pozostają proste: rozpadają się i kruszą.

  • Składniki odżywcze i inne niezbędne substancje nie mogą przemieszczać się pomiędzy neuronami, w rezultacie czego komórki nerwowe zaczynają obumierać.

© 2024 Alzheimer's Association. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.alz.org   |   800.272.3900
W celu uzyskania pozwolenia na powielanie zawartości w środkach masowego przekazu, prosimy o kontakt na adres media@alz.org. W innych przypadkach prosimy o kontakt na adres brandhelp@alz.org.

Alzheimer's Association