Alzheimer's Association DRUKUJZAMKNIJ

Podróż Wgłąb Mózgu

Budowa i Funkcje Mózgu
1 2 3 4 5 6 7

Choroba Alzheimera a Mózg
8 9 10 11 12 13 14 15 16

Linki
Materiały
źródłowe

Linki

Intraktywne atlasy
Szeroki wybór krótkich animacji oraz ilustracji, przedstawiających budowę mózgu, pochodzących z Projektu Anatomii Cyfrowej Uniwersytetu Washington w Seattle.

Interaktywna mapa mózgu BBC
Szczegółowe informacje dotyczące struktury i pracy mózgu, oferowane przez BBC.

Sekcja poświęcona chorobie Alzheimera na stronie Dana Brain
Informacja o mózgu i chorobie Alzheimera, oferowana przez Dana Corporation, organizację non-profit, poświęconą problematyce zdrowia, nauki i edukacji.

Atlas Mózgu Uniwersytetu Harvard
Obrazy mózgu osób zdrowych i cierpiących na chorobę Alzheimera lub inne podobne zaburzenia, zarejestrowane przy zastosowaniu różnorodnych technologii.

Centrum Edukacji i Wiadomości o Chorobie Alzheimera
Elektroniczne wersje publikacji, biuletynów lub innych dokumentów, opracowanych przez Narodowy Instytut ds. Osób Starszych.

© 2024 Alzheimer's Association. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.alz.org   |   800.272.3900
W celu uzyskania pozwolenia na powielanie zawartości w środkach masowego przekazu, prosimy o kontakt na adres media@alz.org. W innych przypadkach prosimy o kontakt na adres brandhelp@alz.org.

Alzheimer's Association