Alzheimer's Association DRUKUJZAMKNIJ

Podróż Wgłąb Mózgu

Budowa i Funkcje Mózgu
1 2 3 4 5 6 7

Choroba Alzheimera a Mózg
8 9 10 11 12 13 14 15 16

Linki
Materiały
źródłowe

16. Późne stadium choroby Alzheimera

W późnym stadium choroby większa część kory mózgowej jest poważnie uszkodzona. Mózg ulega znacznemu skurczeniu, wywołanemu masowym obumieraniem komórek nerwowych. Chorzy tracą zdolność komunikacji, nie rozpoznają bliskich oraz nie są w stanie żyć samodzielnie.

© 2024 Alzheimer's Association. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.alz.org   |   800.272.3900
W celu uzyskania pozwolenia na powielanie zawartości w środkach masowego przekazu, prosimy o kontakt na adres media@alz.org. W innych przypadkach prosimy o kontakt na adres brandhelp@alz.org.

Alzheimer's Association