Alzheimer's Association DRUKUJZAMKNIJ

Podróż Wgłąb Mózgu

Budowa i Funkcje Mózgu
1 2 3 4 5 6 7

Choroba Alzheimera a Mózg
8 9 10 11 12 13 14 15 16

Linki
Materiały
źródłowe

13. Postęp choroby w mózgu

W miarę postępowania choroby Alzheimera blaszki starcze i zwyrodnienia włókienek (przedstawione jako zacienione obszary) rozprzestrzeniają się po całej korze mózgowej w możliwy do przewidzenia sposób.

Tym niemniej tempo postępowania choroby może być różne. Osoba chorująca na Alzheimera żyje średnio ok. 8 lat, jednakże niektórzy chorują nawet i 20 lat. Rozwój choroby zależy w dużej części od wczesnego rozpoznania oraz warunków zdrowotnych chorego.

© 2024 Alzheimer's Association. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.alz.org   |   800.272.3900
W celu uzyskania pozwolenia na powielanie zawartości w środkach masowego przekazu, prosimy o kontakt na adres media@alz.org. W innych przypadkach prosimy o kontakt na adres brandhelp@alz.org.

Alzheimer's Association