Alzheimer's Association INĐÓNG

Tham Quan Bộ Não

Kiến Thức Cơ Bản Về Não
1 2 3 4 5 6 7

Bệnh Alzheimer Và Não
8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dữ liệu
Công trạng

1. Nặng ba cân, gồm ba phần

Bộ não là cơ quan quyền lực nhất của cơ thể, tuy vậy chỉ cân nặng có ba pounds. Được cấu tạo bằng chất liệu tương tự như chất keo đặc.

Não có ba phần chính:

  1. Đại não chiếm đa số thể tích của hộp sọ. Nhiệm vụ giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến trí nhớ, suy tư và cảm xúc, đồng thời cũng điều khiển cả vận động.

  2. Tiểu não nằm ở phía sau đầu, bên dưới đại não, nó điều khiển sự phối hợp và thăng bằng.

  3. Cuống não nằm dưới đại não ngay phía trước tiểu não. Nhiệm vụ nối não bộ với tủy sống và kiểm soát các chức năng tự động chẳng hạn như hô hấp, tiêu hóa, nhịp tim và huyết áp.

© Hiệp hội 2008 Alzheimer's Association. Bảo vệ tác quyền
www.alz.org   |   800.272.3900
Nếu quý vị là thành viên truyền thông và muốn có được quyền sao chép các hình ảnh, xin liên hệ media@alz.org. Nếu quý vị là thành viên công chúng, xin liên hệ brandhelp@alz.org.

Alzheimer's Association