Alzheimer's Association INĐÓNG

Tham Quan Bộ Não

Kiến Thức Cơ Bản Về Não
1 2 3 4 5 6 7

Bệnh Alzheimer Và Não
8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dữ liệu
Công trạng

9. Thêm nhiều biến đổi của não

Đây là một hình ảnh nữa về các tổn hại tế bào ở cấp độ lớn hơn, biến đổi lên toàn bộ não trong tiến trình của bệnh Alzheimer. Hình chiếu này thể hiện một "lát cắt" chéo qua phần giữa não nằm giữa hai tai.

Trong não bệnh Alzheimer:

  • Vỏ não quắt queo lại, các vùng đang bị tổn thương có liên quan đến chức năng tư duy, lên kế hoạch và trí nhớ.
  • Sự teo rút đặc biệt nghiêm trọng ở hồi hải mã, một vùng vỏ não giữ vai trò quan trọng trong việc tạo nên kư ức mới.
  • Các não thất (Các khoang chứa đầy dịch bên trong não) giãn nở to ra.

© Hiệp hội 2008 Alzheimer's Association. Bảo vệ tác quyền
www.alz.org   |   800.272.3900
Nếu quý vị là thành viên truyền thông và muốn có được quyền sao chép các hình ảnh, xin liên hệ media@alz.org. Nếu quý vị là thành viên công chúng, xin liên hệ brandhelp@alz.org.

Alzheimer's Association