Alzheimer's Association INĐÓNG

Tham Quan Bộ Não

Kiến Thức Cơ Bản Về Não
1 2 3 4 5 6 7

Bệnh Alzheimer Và Não
8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dữ liệu
Công trạng

5. Rừng tế bào thần kinh

Thế giới thực của bộ não diễn ra trong các tế bào riêng lẻ. Não người trưởng thành chứa khoảng 100 tỉ tế bào thần kinh, hay còn gọi là nơron, với các nhánh, nối kết tại hơn 100 tỉ tỉ điểm. Các nhà khoa học gọi cái mạng lưới đâm nhánh chằng chịt này là "rừng tế bào thần kinh".

Các tín hiệu di chuyển qua rừng thần kinh tạo nên cơ sở của trí nhớ, tư duy, và cảm xúc.

Các tế bào thần kinh là loại tế bào chính bị phá hủy trong bệnh Alzheimer's.

© Hiệp hội 2008 Alzheimer's Association. Bảo vệ tác quyền
www.alz.org   |   800.272.3900
Nếu quý vị là thành viên truyền thông và muốn có được quyền sao chép các hình ảnh, xin liên hệ media@alz.org. Nếu quý vị là thành viên công chúng, xin liên hệ brandhelp@alz.org.

Alzheimer's Association