Alzheimer's Association INĐÓNG

Tham Quan Bộ Não

Kiến Thức Cơ Bản Về Não
1 2 3 4 5 6 7

Bệnh Alzheimer Và Não
8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dữ liệu
Công trạng

3. Vỏ não: "Các nếp nhăn tư duy"

Bề mặt bộ não có nhiều nếp cuộn gấp đó là lớp vỏ ngoài chuyên biệt hóa của đại não gọi là vỏ não. Các nhà khoa học đã “vẽ bản đồ” vỏ não bằng cách nhận dạng những vùng có mối liên kết chặt chẽ với các chức năng đã được xác định.

Các chức năng đặc biệt của từng phần ở vỏ não:

© Hiệp hội 2008 Alzheimer's Association. Bảo vệ tác quyền
www.alz.org   |   800.272.3900
Nếu quý vị là thành viên truyền thông và muốn có được quyền sao chép các hình ảnh, xin liên hệ media@alz.org. Nếu quý vị là thành viên công chúng, xin liên hệ brandhelp@alz.org.

Alzheimer's Association