Alzheimer's Association INĐÓNG

Tham Quan Bộ Não

Kiến Thức Cơ Bản Về Não
1 2 3 4 5 6 7

Bệnh Alzheimer Và Não
8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dữ liệu
Công trạng

16. Bệnh Alzheimer trầm trọng

Trong bệnh Alzheimer đang tiến triển, phần lớn vỏ não bị tổn thương nghiêm trọng. Não teo quắt lại đột ngột do các tế bào bị hủy hoại rộng hơn. Những người bệnh mất dần năng lực giao tiếp, không nhận ra người nhà và người thân cũng như năng lực tự sãn sóc bản thân.

© Hiệp hội 2008 Alzheimer's Association. Bảo vệ tác quyền
www.alz.org   |   800.272.3900
Nếu quý vị là thành viên truyền thông và muốn có được quyền sao chép các hình ảnh, xin liên hệ media@alz.org. Nếu quý vị là thành viên công chúng, xin liên hệ brandhelp@alz.org.

Alzheimer's Association