Alzheimer's Association INĐÓNG

Tham Quan Bộ Não

Kiến Thức Cơ Bản Về Não
1 2 3 4 5 6 7

Bệnh Alzheimer Và Não
8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dữ liệu
Công trạng

14. Các giai đoạn sớm nhất của bệnh Alzheimer

Trong giai đoạn sớm nhất, trước khi các triệu chứng có thể được phát hiện bằng các xét nghiệm hiện nay, các mảng xơ và các đám xơ rối bắt đầu xuất hiện trong các vùng não có liên quan đến:

© Hiệp hội 2008 Alzheimer's Association. Bảo vệ tác quyền
www.alz.org   |   800.272.3900
Nếu quý vị là thành viên truyền thông và muốn có được quyền sao chép các hình ảnh, xin liên hệ media@alz.org. Nếu quý vị là thành viên công chúng, xin liên hệ brandhelp@alz.org.

Alzheimer's Association