Tham Quan Bộ Não

Kiến Thức Cơ Bản Về Não
1 2 3 4 5 6 7

Bệnh Alzheimer Và Não
8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dữ liệu
Công trạng

3. Vỏ não: "Các nếp nhăn tư duy"

Bề mặt bộ não có nhiều nếp cuộn gấp đó là lớp vỏ ngoài chuyên biệt hóa của đại não gọi là vỏ não. Các nhà khoa học đã “vẽ bản đồ” vỏ não bằng cách nhận dạng những vùng có mối liên kết chặt chẽ với các chức năng đã được xác định.

Các chức năng đặc biệt của từng phần ở vỏ não: