Tham Quan Bộ Não

Kiến Thức Cơ Bản Về Não
1 2 3 4 5 6 7

Bệnh Alzheimer Và Não
8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dữ liệu
Công trạng

15. Giai đoạn bệnh Alzheimer từ nhẹ đến trung bình

Trong các giai đoạn bệnh từ nhẹ đến trung bình, các vùng não giữ vai trò quan trọng trong trí nhớ,, tư duy và lên kế hoạch; chúng có khuynh hướng phát triển thêm các mảng xơ và các đám xơ đã xuất hiện trước trong gia đoạn sớm, nay càng rối nhiều hơn. Kết quả là, những người bệnh bộc phát các trục trặc về vấn đề về trí nhớ hay tư duy, nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến cuộc sống lao động hay xã hội. Họ cũng có thể bị lú lẫn và gặp khó khăn khi tự biểu lộ và sắp xếp lại các suy nghĩ, khó khăn  trong lúc xử lý các vấn đề về tiền bạc. Rất nhiều người bệnh Alzheimer được chẩn đoán lần đầu tiên ở vào các giai đoạn này.

Các mảng xơ và các đám xơ rối cũng lan đến các vùng có liên quan đến:

Vì tiến triển của bệnh Alzheimer, những người bệnh có thể biểu hiện các biến đổi về nhân cách và hành vi, cũng như khó khăn trong việc nhận ra bạn bè và người thân.