Tham Quan Bộ Não

Kiến Thức Cơ Bản Về Não
1 2 3 4 5 6 7

Bệnh Alzheimer Và Não
8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dữ liệu
Công trạng

Dữ liệu

Các hình ảnh tương tác
Một tuyển tập các hình ảnh và phim ngắn có nguồn gốc từ não thật, lấy từ Digital Anatomist Project tại Đại học Washington ở Seattle.

Bản đồ tương tác não bộ trên BBC
Thông tin chi tiết về cấu trúc và chức năng não, được chỉ dẫn trên đài British Broadcasting Corporation.

Phần Bệnh Alzheimer từ Dana BrainWeb
Thông tin về bệnh Alzheimer và não, được chỉ dẫn bởi Dana Corporation, một tổ chức phi lợi nhuận với sự quan tâm chính yếu về sức khỏe, khoa học và giáo dục.

Hình ảnh toàn bộ não Đại học Harvard
Những hình ảnh não được chụp lại bằng nhiều kỹ thuật khác nhau ở những người mắc và không mắc bệnh Alzheimer hoặc các rối loạn bệnh lý có liên quan.

Trung tâm giáo dục vàchuyển viện bệnh nhân Alzheimer
Các bản xuất bản phẩm trực tuyến, các thư thông tin và các nguồn khác được National Institute on Aging (NIA) cung cấp.