Tham Quan Bộ Não

Kiến Thức Cơ Bản Về Não
1 2 3 4 5 6 7

Bệnh Alzheimer Và Não
8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dữ liệu
Công trạng

8. Sự biến đổi trong bệnh Alzheimer xảy ra ở trên toàn bộ não

 

Bệnh Alzheimer dẫn đến phá huỷ tế bào thần kinh và tổn hại mô trên toàn bộ não. Theo thời gian, não teo đi rất nhiều, ảnh hưởng đến gần như toàn bộ tất cả các chức năng của nó.