Tham Quan Bộ Não

Kiến Thức Cơ Bản Về Não
1 2 3 4 5 6 7

Bệnh Alzheimer Và Não
8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dữ liệu
Công trạng

6. Tạo tín hiệu tế bào

Các tín hiệu đó tạo nên ký ức và tư duy lan truyền qua các tế bào thần kinh riêng rẽ như là một quá trình nạp điện tí hon.

Tế bào thần kinh nối với một tế bào thần kinh khác tại các các khớp nối thần kinh. Khi sự nạp điện lan đến một khớp nối thần kinh, nó có thể kích hoạt để tung ra những đợt phóng xuất các hoá chất được gọi là các chất dẫn truyền thần kinh. Các chất dẫn truyền thần kinh truyền ngang qua các khớp nối thần kinh, mang các tín hiệu đến các tế bào khác. Các nhà khoa học đã nhận biết được hàng chục các chất dẫn truyền thần kinh.

Bệnh Alzheimer phá hủy cả hai cách lan truyền bằng nạp điện giữa các tế bào lẫn hoạt động của các chất dẫn truyền thần kinh.