Tham Quan Bộ Não

Kiến Thức Cơ Bản Về Não
1 2 3 4 5 6 7

Bệnh Alzheimer Và Não
8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dữ liệu
Công trạng

16. Bệnh Alzheimer trầm trọng

Trong giai đoạn trầm trọng của bệnh Alzheimer, phần lớn vỏ não bị tổn thương nghiêm trọng. Não teo quắt lại rất nhiều vì các tế bào bị huỷ hoại lan rộng ra. Những người bệnh mất dần năng lực giao tiếp, không nhận ra người nhà và người thân cũng như năng lực tự săn sóc bản thân.