Blog  Facebook  Twitter


Go to ALZ Site 中文 Chinese 日本語 Japanese 한국어 Korean Tiếng Việt Vietnamese About Us Contact Us Donate
Alzheimer's disease information and resources
24/7 helpline
800.272.3900
Share | Print
Text Size Small text Medium text Large text
If You Have Alzheimer's
Caregivers
Safety
Stress Relief
Find your chapter
Find your chapter
Search By State

Caregivers

No two people experience Alzheimer's disease in the same way. As a result, there's no one approach to caregiving. Your caregiving responsibilities will change as the disease progresses.

Caring for an elder can be fulfilling in many ways, but it is also a demanding responsibility. Don't feel like you have to go it alone. Preserve your well-being by seeking support from family and friends, and getting help from resources in your community.

Start by contacting the Alzheimer's Association 24/7 Helpline at 800.272.3900. Our knowledgeable professionals can provide information, advice, crisis assistance and a connection to your local Association office for ongoing help.

The information sheets below cover a variety of caregiving topics. Also learn about common caregiving concerns in this section, including safety tips and stress relief.

Next: Safety

Hai người cùng mắc bệnh Alzheimer’s không bao giờ có những biểu hiện giống y hệt nhau. Kết quả là, không có hướng tiếp cận duy nhất cho việc chăm sóc người bệnh. Trách nhiệm chăm sóc của bạn cũng sẽ thay đổi theo diễn biến của bệnh.

Chăm sóc người lớn tuổi có thể được thực hiện theo nhiều cách, nhưng công việc này cũng đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao. Đừng cho rằng bạn phải làm việc đó một mình. Hãy giữ gìn sức khỏe của mình bằng cách nhờ gia đình và bạn bè giúp đỡ, và nhận sự hỗ trợ từ các nguồn lực trong cộng đồng.

Bắt đầu bằng việc gọi cho Đường dây Hỗ trợ 24/7 của Hiệp hội Alzheimer’s theo số 800.272.3900. Các chuyên viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi có thể cung cấp thông tin, lời khuyên và hỗ trợ khẩn cấp bằng ngôn ngữ của bạn, đồng thời họ sẽ giúp liên lạc với văn phòng Hiệp Hội tại địa phương để hỗ trợ thêm cho bạn.

Danh sách thông tin dưới đây bao gồm nhiều chủ đề chăm sóc người bệnh. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm hiểu về các mối quan tâm khi chăm sóc người bệnh trong phần này, bao gồm cả một số lời khuyên về an toàngiải tỏa căng thẳng.

Tiếp theo: An toàn

Alzheimer's Association National Office 225 N. Michigan Ave., Fl. 17, Chicago, IL 60601
Alzheimer's Association is a not-for-profit 501(c)(3) organization.

© 2024 Alzheimer's Association. All rights reserved.