Vodič kroz Mozak

Osnove Mozga
1 2 3 4 5 6 7

Alzheimer Bolest i Mozak
8 9 10 11 12 13 14 15 16

Veze
Krediti

5. Šuma neurona

Pravi rad vašeg mozga se obavlja u individualnim ćelijama. Mozak odrasle osobe se sastoji od oko 100 biliona nervnih ćelija, ili neurona, sa ograncima koji se spajaju na više od 100 triliona tačaka. Naučnici ovo gustu, razgranatu mrežu zovu "šuma neurona."

Signali koji putuju kroz šumu neurona su osnova za uspomene, misli i osjećaje.

Neuroni su glavna vrsta ćelija koju uništava Alzheimer bolest.
     
     

© 2018 Alzheimer's Association. Sva prava rezervisana.
www.alz.org   |   800.272.3900
Prijevod obezbjeden zahvaljujući Coalition of Limited English Speaking Elderly (CLESE)

Da zatražite dozvolu da reprodukujete slike, kontaktirajte brandhelp@alz.org.Ako ste clan sredstava javnog informisanja molimo kontaktirajte media@alz.org.

Alzheimer's Association Logo