Vodič kroz Mozak

Osnove Mozga
1 2 3 4 5 6 7

Alzheimer Bolest i Mozak
8 9 10 11 12 13 14 15 16

Veze
Krediti

12. Više o zapetljajima

Tangle detail (under electron micrograph)

Zapetljaji uništavaju vitalan ćelijski prijenosni sistem sastavljen od proteina. Ova elektronska mikroskopska slika pokazuje ćeliju sa nekim zdravim oblastima i sa oblastima gdje se zapetljaji stvaraju.

U zdravim oblastima:

  • Prijenosni sistem je organizovan u uredne, paralelne niti slične željezničkim prugama. Molekule hrane, dijelovi ćelija i drugi važni sastojci putuju "prugama."

  • Protein nazvan tau (rimuje se sa vau) pomaže prugama da ostanu prave.

U oblastima gdje se zapetljaji formiraju:© 2018 Alzheimer's Association. Sva prava rezervisana.
www.alz.org   |   800.272.3900
Prijevod obezbjeden zahvaljujući Coalition of Limited English Speaking Elderly (CLESE)

Da zatražite dozvolu da reprodukujete slike, kontaktirajte brandhelp@alz.org.Ako ste clan sredstava javnog informisanja molimo kontaktirajte media@alz.org.

Alzheimer's Association Logo