Vodič kroz Mozak

Osnove Mozga
1 2 3 4 5 6 7

Alzheimer Bolest i Mozak
8 9 10 11 12 13 14 15 16

Veze
Krediti

Krediti za

Pregled

Kredit za sliku: Steve Allen/Brand X Slike/Getty Images

Slika 1

Kredit za sliku: 3D4Medical.com/Getty Images

Slika 2

Kredit za sliku: Gandee Vasan/Stone/Getty Images

 

Kredit za sliku: Lippincott Williams & Wilkins. Reprodukovano sa dozvolom od Neurohirurgije 1998; 43(4): 877-8.

Slika 3

Kredit za sliku: 3D4Medical.com/Getty Images

Slika 4

Kredit za sliku: Jannis Productions. Rebekah Fredenburg, kompjuterska animacija: Stacy Jannis, ilustracija/smjer umjetnosti.

Kredit za sliku: Corbis.com/PunchStock

Slika 5

Kredit za sliku: Jannis Productions. Rebekah Fredenburg, kompjuterska animacija: Stacy Jannis, ilustracija/smjer umjetnosti.

Slika 6

Kredit za sliku: Jannis Productions. Rebekah Fredenburg, kompjuterska animacija: Stacy Jannis, ilustracija/smjer umjetnosti.

 

Kredit za sliku: Centar za edukaciju i upute za Alzheimer bolest, omogućena od strane Nacionalnog Instituta o Starenju

Slika 7

Kredit za sliku: Marcus E. Raichle, Odjel Radiologije Washington Univerzitet, St. Louis, Missouri.

Slika 8

Kredit za sliku: Jannis Productions. Rebekah Fredenburg, kompjuterska animacija: Stacy Jannis, ilustracija/smjer umjetnosti.

 

Kredit za sliku: Jannis Productions. Rebekah Fredenburg, kompjuterska animacija: Stacy Jannis, ilustracija/smjer umjetnosti.

Slika 9

Kredit za sliku: Jannis Productions. Stacy Jannis.

Slika 10

Kredit za sliku: Jannis Productions. Rebekah Fredenburg, kompjuterska animacija: Stacy Jannis, ilustracija/smjer umjetnosti.

 

Kredit za sliku: Jannis Productions. Rebekah Fredenburg, kompjuterska animacija: Stacy Jannis, ilustracija/smjer umjetnosti.

Slika 11

Kredit za sliku: Jannis Productions. Rebekah Fredenburg, kompjuterska animacija: Stacy Jannis, ilustracija/smjer umjetnosti.

Slika 12

Kredit za sliku: William I. Rosenblum, M.D., počasni profesor Virginia Commonwealth Univeziteta. Orginalna slika je dio "mini kursa iz neuropatologije" koji se nalazi na internetu: //www.pathology.vcu.edu/education/WirSelfInst/dementias.html.

 

Kredit za sliku: Jannis Productions. Rebekah Fredenburg, kompjuterska animacija: Stacy Jannis, ilustracija/smjer umjetnosti.

Slika 13

Kredit za sliku: 3D4Medical.com/Getty Images

 

Kredit za sliku: Centar za edukaciju i upute za Alzheimer bolest, omogućena od strane Nacionalnog Instituta o Starenju

 

Kredit za sliku: Centar za edukaciju i upute za Alzheimer bolest, omogućena od strane Nacionalnog Instituta o Starenju

 

Kredit za sliku: Centar za edukaciju i upute za Alzheimer bolest, omogućena od strane Nacionalnog Instituta o Starenju

Slika 14

Kredit za sliku: 3D4Medical.com/Getty Images

 

Kredit za sliku: Centar za edukaciju i upute za Alzheimer bolest, omogućena od strane Nacionalnog Instituta o Starenju

Slika 15

Kredit za sliku: 3D4Medical.com/Getty Images

 

Kredit za sliku: Centar za edukaciju i upute za Alzheimer bolest, omogućena od strane Nacionalnog Instituta o Starenju

Slika 16

Kredit za sliku : 3D4Medical.com/Getty Images

 

Kredit za sliku: Centar za edukaciju i upute za Alzheimer bolest, omogućena od strane Nacionalnog Instituta o Starenju

© 2018 Alzheimer's Association. Sva prava rezervisana.
www.alz.org   |   800.272.3900
Prijevod obezbjeden zahvaljujući Coalition of Limited English Speaking Elderly (CLESE)

Da zatražite dozvolu da reprodukujete slike, kontaktirajte brandhelp@alz.org.Ako ste clan sredstava javnog informisanja molimo kontaktirajte media@alz.org.

Alzheimer's Association Logo