Vodič kroz Mozak

Osnove Mozga
1 2 3 4 5 6 7

Alzheimer Bolest i Mozak
8 9 10 11 12 13 14 15 16

Veze
Krediti

9. Više promjena mozga

Evo još jednog prikaza kako masivni gubitak ćelija mijenja mozak kod uznapredovane Alzheimer bolesti. Ova slika pokazuje unakrsan "presjek" kroz sredinu mozga između ušiju.

Kod mozga sa Alzheimerom:

  • Smežuravanje je naroćito ozbiljno u oblasti hipokampusa, oblasti kore mozga koja igra glavnu ulogu u formiranju novih uspomena.
  • Ventrikule (prostori mozga ispunjeni tekučinom) postaju šire.

© 2018 Alzheimer's Association. Sva prava rezervisana.
www.alz.org   |   800.272.3900
Prijevod obezbjeden zahvaljujući Coalition of Limited English Speaking Elderly (CLESE)

Da zatražite dozvolu da reprodukujete slike, kontaktirajte brandhelp@alz.org.Ako ste clan sredstava javnog informisanja molimo kontaktirajte media@alz.org.

Alzheimer's Association Logo