Vodič kroz Mozak

Osnove Mozga
1 2 3 4 5 6 7

Alzheimer Bolest i Mozak
8 9 10 11 12 13 14 15 16

Veze
Krediti

15. Blagi do umjereni Alzheimer

U blagim do umjerenim fazama oblasti mozga važne za pamćenje, mišljenje i planiranje stvaraju više naslaga i zapetljaja nego što je prisutno u ranim fazama. Kao rezultat toga kod osoba se razvijaju problemi sa pamćenjem ili mišljenjem dovoljno ozbiljnim da utiču na njihov rad i socijalni život. Osobe takođe mogu postati zbunjene i imati problema kad koriste novac, pri  izražavanju i organizovanju njihovih misli. Mnogi oboljeli od Alzheimera su prvi put dijagnosticirani u ovim fazama.

Naslage i zapetljaji se takođe šire na oblasti koje su uključene u:

Kako Alzheimer napreduje, osobe mogu doživjeti promjene u karakteru i ponašanju i mogu imati poteškoće da prepoznaju prijatelje i članove porodice.

© 2018 Alzheimer's Association. Sva prava rezervisana.
www.alz.org   |   800.272.3900
Prijevod obezbjeden zahvaljujući Coalition of Limited English Speaking Elderly (CLESE)

Da zatražite dozvolu da reprodukujete slike, kontaktirajte brandhelp@alz.org.Ako ste clan sredstava javnog informisanja molimo kontaktirajte media@alz.org.

Alzheimer's Association Logo