Vodič kroz Mozak

Osnove Mozga
1 2 3 4 5 6 7

Alzheimer Bolest i Mozak
8 9 10 11 12 13 14 15 16

Veze
Krediti

11. Više o naslagama

Naslage nastaju kada se dijelovi proteina nazvani beta-amiloidi zgrudvaju zajedno. Beta-amiloid nastaje od većeg proteina koji se nalazi u masnim membranama koje okružuju nervne ćelije.

Beta-amiloid je “ljepljiva” hemikalija i postepeno izgrađuje naslage.

Najštetniji beta-amiloidi mogu biti grupe od samo nekoliko komada, čak više nego same naslage. Male grudve mogu blokirati signale od ćelije do ćelije na sinapsama. Takode mogu aktivirati ćelije imunog sistema koje onda izazivaju upalu i pojedu onesposobljene ćelije.

© 2018 Alzheimer's Association. Sva prava rezervisana.
www.alz.org   |   800.272.3900
Prijevod obezbjeden zahvaljujući Coalition of Limited English Speaking Elderly (CLESE)

Da zatražite dozvolu da reprodukujete slike, kontaktirajte brandhelp@alz.org.Ako ste clan sredstava javnog informisanja molimo kontaktirajte media@alz.org.

Alzheimer's Association Logo