Vodič kroz Mozak

Osnove Mozga
1 2 3 4 5 6 7

Alzheimer Bolest i Mozak
8 9 10 11 12 13 14 15 16

Veze
Krediti

6. Ćelijsko signaliziranje

Signali koji stvaraju sjećanja i misli kreću se kroz individualne nervne ćelije kao mali električni naboji.

Nervne ćelije se povezuju jedna sa drugom na sinapsama. Kada naboj dode do sinapse, on može izazvati opuštanje malih ekspolozija hemikalija nazvanih neurotransmitori. Neurotransmitori putuju kroz sinapse, noseći signale do drugih ćeliija. Naučnici su otkrili desetine neurotransmitora.

Alzheimer bolest prekida oboje, i puteve kojim električni naboji putuju i aktivnost neurotransmitora.

© 2018 Alzheimer's Association. Sva prava rezervisana.
www.alz.org   |   800.272.3900
Prijevod obezbjeden zahvaljujući Coalition of Limited English Speaking Elderly (CLESE)

Da zatražite dozvolu da reprodukujete slike, kontaktirajte brandhelp@alz.org.Ako ste clan sredstava javnog informisanja molimo kontaktirajte media@alz.org.

Alzheimer's Association Logo